You are here: Home > Finanse i Rachunkowość > Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Jeśli chcesz opodatkować się na zasadach ogólnych, możesz wybrać jedną z dwóch skal podatkowych. Jedna wynosi 18 punktów procentowych, druga 32. Jest to domyślna forma opodatkowania i jeśli nie wybierzesz inaczej, będziesz musiał rozliczać się właśnie w ten sposób na zasadzie samoistnego przypisania cie do tej formy o ile nie zmienisz formy samodzielnie poprzez zgłoszenie na urzędu skarbowego odpowiedniego dokumentu. Przedsiębiorcy bardzo chętnie wybierają opodatkowanie na zasadach ogólnych jeśli nie są istotne dla nich plusy wynikające się z opodatkowania się na zasadzie ryczałtu. Jeśli opodatkujesz się na zasadach ogólnych, możesz odliczyć od dochodu wszelkiego rodzaju ulgi, składki na ubezpieczenie społeczne, a także uwzględnia się tak zwaną kwotę wolną od podatku. Jeśli wybierasz opodatkowanie na zasadach ogólnych, musisz prowadzić księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe, a do tego potrzebna jest ci księgowa. Teoretycznie w każdej chwili można przejść na zasady ogólne, w praktyce jednak jest to o tyle utrudnione, że należy z tym czekać do końca roku podatkowego.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter

Comments are closed.