You are here: Home > Firma, Ludzie, Pieniądze > Jak tworzyć spółkę

Jak tworzyć spółkę

Działalność gospodarcza prowadzona przez kilka osób i będąca ich wspólną własnością to spółka. założenie spółki z o.o online jest bardziej skomplikowane niż założenie jednoosobowej firmy. W zależności od tego, jaka forma spółki handlowej zostanie przez nas wybrana inne będzie trzeba spełnić warunki. W przypadku, gdy wybraliśmy spółkę jawną albo tez spółkę partnerską założenie spółki z o.o online przed jej rejestracją wymaga jedynie zwykłej pisemnej umowy. Mogą ją sporządzić sami wspólnicy. Jeśli jednak decydujemy się na spółkę z ograniczona odpowiedzialnością, spółkę komandytową lub też komandytowo akcyjna wówczas umowa zawarcia spółki lub też statut spółki musi zostać sporządzony w postaci aktu notarialnego. Udanie się do notariusza wiąże się oczywiście z dodatkowymi kosztami, jakie ponieść musza założyciele spółki. Niektóre rodzaje spółek muszą koniecznie powołać poszczególne swoje organy oraz osoby, które będą w ich skład wchodzić. W innych spółkach powołanie organów jest natomiast dobrowolne. Wszystko zależy od rodzaju spółki.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter

Comments are closed.