2016


WYNIKI SEZONU LOTOWEGO 2016

GOŁĘBIE DOROSŁE

MISTRZOSTWO TRADYCYJNE
Suma punktów typowanej serii z całości


Lp Nazwisko Imię Konk Punkty
         
1 Kuhn  Czesław 117 50364,23
2 Krzyżok Bogdan  - Karina 108 49976,01
3 Szymiczek Bernard 103 45910,21
         
4 Konieczny D  - Krzyżok J. 103 44762,15
5 Manderla Marcin 99 43499,79
6 Kuźnik Łucjan 97 40566,31
7 Kabut Jan 91 40458,97
8 Wolnik Wilhelm -  Tomasz 85 40277,8
9 Biczysko Roman 88 38547,34
10 Nawrat Sebastian 85 37893,73
11 Biczysko Tadeusz 85 37719,65
12 Dawidowicz  Stefan 89 37565,51
13 Burek Edward 79 36660,16
14 Fojcik Lucjan 95 36409,34
15 Kula Mirosław 69 34737,96
16 Myśliwiec J-  Cyranek H 78 34585,21
17 Klima Józef 74 33898,61
18 Materzok Fr.- Bugla E. 62 28431,54
19 Szymiczek Marek 66 28337,48
20 Jęczmionka Stanisław 59 27004,69
21 Bizoń Józef 64 24609,45
22 Buchta Herbert 52 23866,9
23 Wilkus Eugeniusz 44 20372,03
24 Świtała  Grzegorz 40 20067,74
25 Bugla  Krystian 45 19244,83
26 Hytroszek Teofil 45 19152,33
27 Gawenda Alojzy 43 19096,81
28 Kołek Augustyn 44 16139,05
29 Mencel Antoni 34 11894,18
30 Bugla Leszek - Dariusz 28 11151,23
31 Baron Edward 26 10500,93
32 Mika Wiktor 22 9043,5
33 Mucha Zenon 20 6519,17
34 Kretek Czesław 17 6294,06
35 Rybacki Stanisław 14 4402,58
36 Kufieta Henryk 13 4153,47
37 Musioł Piotr 11 3114,52
38 Świerczek Antoni 8 1958,13
39 Szymeczek Józef 9 1858,66
40 Głąbica Jan 10 1800,56
41 Jakimowicz Franciszek 5 1328,93
42 Czerny Roman 5 977,7


MISTRZOSTWO "7"
Suma punktów pierwszych 7 gołębi z 50

Lp Nazwisko Imię Konk Punkty
         
1 Krzyżok Bogdan - Karina 103 50 782,00
2 Szymiczek Bernard 103 50 291,01
3 Kuhn Czesław 99 48 084,04


NAJLEPSZE LOTNIKI

Najlepszy lotnik oddziału- sezon 2016  
      Nr gołębia Pł. Konk Punkty
  Szymiczek  Bernard PL-0165-11- 279
1 13 6 073,15
             
Najlepszy roczniak oddziału - sezon 2016        
       Nr gołębia
 Pł.  Konk  Punkty
  Manderla Marcin PL-0165-15- 2839 0 11 4702,45


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GOŁĘBIE MŁODE


MISTRZOSTWO TRADYCYJNE
Suma punktów typowanej serii

 

 

Lp Nazwisko Imię Konk Punkty
         
1 Biczysko  Tadeusz 33 8 854,22
2 Gawenda Alojzy 32 8 623,19
3 Kabut Jan 32 8 298,25
         
4 Fojcik Lucjan 33 8 242,88
5 Mencel Antoni 30 7 910,30
6 Dawidowicz Stefan 28 7 898,83
7 Żydek Gerard 30 7 876,47
8 Biczysko Roman 32 7 686,42
9 Konieczny Dariusz 25 6 732,69
10 Szymiczek Marek 26 6 716,44
11 Krzyżok Karina 26 6 679,96
12 Klima Józef 26 6 642,63
13 Hytroszek Teofil 23 6 642,30
14 Bugla Lezek-Dariusz 25 6 567,06
15 Krzyżok Bogdan 26 6 426,55
16 Sobol Eugeniusz 26 6 319,45
17 Krzyżok Jan 25 6 216,30
18 Świtała Grzegorz 29 6 160,91
19 Wolnik Wilhelm-Tomasz 22 5 963,23
20 Panic Gerard 21 5 899,15
21 Rycman Antoni 24 5 852,95
22 Nawrat Sebastian 23 5 834,86
23 Groworek Alojzy 23 5 623,05
24 Tytko Stanisław 22 5 349,29
25 Kuźnik Łucjan 19 4 866,65
26 Myśliwiec J. Cyranek H 16 4 011,63
27 Szymiczek Bernard 15 3 987,43
28 Kufieta Henryk 15 3 697,92
29 Jęczmionka Stanisław 15 3 680,31
30 Buchta Herbert 15 3 538,04
31 Mucha Zenon 13 3 458,56
32 Burek Edward 13 3 406,56
33 Manderla Marcin 12 3 227,15
34 Czerny Roman 12 3 004,71
35 Jakimowicz Franciszek 12 2 964,47
36 Wilkus  Eugeniusz 12 2 841,21
37 Bugla Marcin 14 2 796,81
38 Materzok Fr. Bugla E. 11 2 197,74
39 Opyd Jerzy Łukasz 10 1 931,60
40 Szymeczek Józef 9 1 900,86
41 Głąbica Jan 6 1 598,24
42 Mika Wiktor 5 1 590,95
43 Świerczek Antoni 6 1 559,04
44 Kula Mirosław 7 1 336,99
45 Baron Edward 7 1 273,31
46 Bożek Zdzisław 1 227,18NAJLEPSZE LOTNIKI

Lp Nazwisko Imię Nr gołębia Konk Punkty
           
1 Nawrat Sebastian PL-0165-16- 3110 5 1 275,42
2 Mucha Zenon PL-0165-16- 1122 5 1 258,55
3 Klima Józef PL-0165-16- 1218 5 1 139,42

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUPERMISTRZOSTWO 2016

Suma punktów w lotach gołębi dorosłych i młodych w mistrzostwie tradycyjnym

      LOTY DOROSŁE LOTY MŁODE RAZEM
Lp Nazwisko Imię Konk Punkty Konk Punkty Konk Punkty
1 Krzyżok Bogdan Karina 108 49976,01 26 6 679,96 134 56 655,97
2 Konieczny Dariusz Krzyżok J 103 44762,15 25 6 732,69 128 51 494,84
3 Kuhn  Czesław 117 50364,23 - - 117 50 364,23
                 
4 Szymiczek Bernard 103 45910,21 15 3 987,43 118 49 897,64
5 Kabut Jan 91 40458,97 32 8 298,25 123 48 757,22
6 Manderla Marcin 99 43499,79 12 3 227,15 111 46 726,94
7 Biczysko Tadeusz 85 37719,65 33 8 854,22 118 46 573,87
8 Wolnik Wilhelm -  Tomasz 85 40277,8 22 5 963,23 107 46 241,03
9 Biczysko Roman 88 38547,34 32 7 686,42 120 46 233,76
10 Dawidowicz  Stefan 89 37565,51 28 7 898,83 117 45 464,34
11 Kuźnik Łucjan 97 40566,31 19 4 866,65 116 45 432,96
12 Fojcik Lucjan 95 36409,34 33 8 242,88 128 44 652,22
13 Nawrat Sebastian 85 37893,73 23 5 834,86 108 43 728,59
14 Klima Józef 74 33898,61 26 6 642,63 100 40 541,24
15 Burek Edward 79 36660,16 13 3 406,56 92 40 066,72
16 Myśliwiec J-  Cyranek H 78 34585,21 16 4 011,63 94 38 596,84
17 Kula Mirosław 69 34737,96 7 1 336,99 76 36 074,95
18 Szymiczek Marek 66 28337,48 26 6 716,44 92 35 053,92
19 Jęczmionka Stanisław 59 27004,69 15 3 680,31 74 30 685,00
20 Materzok Fr.- Bugla E. 62 28431,54 11 2 197,74 73 30 629,28
21 Gawenda Alojzy 43 19096,81 32 8 623,19 75 27 720,00
22 Buchta Herbert 52 23866,9 15 3 538,04 67 27 404,94
23 Świtała  Grzegorz 40 20067,74 29 6 160,91 69 26 228,65
24 Hytroszek Teofil 45 19152,33 23 6 642,30 68 25 794,63
25 Bizoń Józef 64 24609,45 - - 64 24 609,45
26 Wilkus Eugeniusz 44 20372,03 12 2 841,21 56 23 213,24
27 Mencel Antoni 34 11894,18 30 7 910,30 64 19 804,48
28 Bugla  Krystian 45 19244,83 - - 45 19 244,83
29 Bugla Leszek - Dariusz 28 11151,23 25 6 567,06 53 17 718,29
30 Kołek Augustyn 44 16139,05 - - 44 16 139,05
31 Baron Edward 26 10500,93 7 1 273,31 33 11 774,24
32 Mika Wiktor 22 9043,5 5 1 590,95 27 10 634,45
33 Mucha Zenon 20 6519,17 13 3 458,56 33 9 977,73
34 Żydek Gerard - - 30 7 876,47 30 7 876,47
35 Kufieta Henryk 13 4153,47 15 3 697,92 28 7 851,39
36 Krzyżok Bogdan - - 26 6 426,55 26 6 426,55
37 Sobol Eugeniusz - - 26 6 319,45 26 6 319,45
38 Kretek Czesław 17 6294,06 - - 17 6 294,06
39 Krzyżok Jan - - 25 6 216,30 25 6 216,30
40 Panic Gerard - - 21 5 899,15 21 5 899,15
41 Rycman Antoni - - 24 5 852,95 24 5 852,95
42 Groworek Alojzy - - 23 5 623,05 23 5 623,05
43 Tytko Stanisław     22 5 349,29 22 5 349,29
44 Rybacki Stanisław 14 4402,58 - - 14 4 402,58
45 Jakimowicz Franciszek 5 1328,93 12 2 964,47 17 4 293,40
46 Czerny Roman 5 977,7 12 3 004,71 17 3 982,41
47 Szymeczek Józef 9 1858,66 9 1 900,86 18 3 759,52
48 Świerczek Antoni 8 1958,13 6 1 559,04 14 3 517,17
49 Głąbica Jan 10 1800,56 6 1 598,24 16 3 398,80
50 Musioł Piotr 11 3114,52 - - 11 3 114,52
51 Bugla Marcin - - 14 2 796,81 14 2 796,81
52 Opyd Jerzy Łukasz - - 10 1 931,60 10 1 931,60
53 Bożek Zdzisław - - 1 227,18 1 227,18

 

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz