2015


WYNIKI SEZONU LOTOWEGO 2015

GOŁĘBIE DOROSŁE

MISTRZOSTWO TRADYCYJNE
Suma punktów typowanej serii


1 Kuhn  Czesław 96 46 798,11
2 Dawidowicz Stefan 99 45 778,27
3 Szymiczek Bernard 97 44 525,12
         
4 Bizoń Józef 85 43 778,51
5 Konieczny D  - Krzyżok J. 92 43 624,36
6 Manderla Leon  - Marcin 83 38 707,08
7 Biczysko Roman 84 38 641,25
8 Gawenda Alojzy 77 36 999,03
9 Krzyżok Karina  - Bogdan 75 35 832,31
10 Fojcik  Lucjan 73 34 604,68
11 Hytroszek Teofil 66 33 515,07
12 Jęczmionka Stanisław 69 31 472,89
13 Nawrat Sebastian 63 31 279,57
14 Materzok Fr.  - Bugla E. 64 31 084,52
15 Wolnik Wilhelm   - Tomasz 61 29 621,50
16 Bugla Krystian 63 29 600,81
17 Buchta Herbert 58 29 459,16
18 Klima Józef 60 28 760,87
19 Burek Edward 61 28 058,95
20 Wilkus Eugeniusz 62 27 879,00
21 Biczysko Tadeusz 55 27 737,93
22 Kula Mirosław 56 27 193,92
23 Myśliwiec J.  - Cyranek H. 52 25 797,51
24 Kabut Jan 54 25 368,25
25 Kretek Grzegorz 52 24 916,35
26 Pinocy Jan 49 24 624,45
27 Opyd Jerzy  - Łukasz 51 24 612,19
28 Musioł Piotr  - Hubert 54 24 399,89
29 Kuźnik Łucjan 50 21 477,36
30 Szymiczek Marek 42 18 027,64
31 Kretek Czesław 39 18 007,01
32 Bugla Marcin 41 15 441,60
33 Tytko Stanisław 34 13 504,87
34 Bugla Leszek  - Dariusz 29 13 429,34
35 Kołek Augustyn 33 13 162,60
36 Knopek Krzysztof 33 11 977,37
37 Świtała Grzegorz 30 11 638,62
38 Myśliwiec  Marek 22 10 270,44
39 Porwoł Zygfryd 26 9 285,96
40 Jakimowicz Franciszek 16 8 974,17
41 Rybacki Stanisław 20 8 877,53
42 Rycman Antoni 18 7 022,78
43 Głąbica Jan 15 6 014,37
44 Mencel Antoni 17 5 626,17
45 Matuszek Roman 15 4 885,45
46 Mika Wiktor 8 3 287,63
47 Kufieta Henryk 9 3 277,52
48 Szymiczek Tomasz 8 2 482,63
49 Baron Edward 6 2 181,98


MISTRZOSTWO "7"
Suma punktów pierwszych 7 gołębi z każdego lotu

Lp Nazwisko Imię Konk Punkty
         
1 Konieczny D.  - Krzyżok J. 92 47 430,64
2 Szymiczek Bernard 92 47 345,39
3 Kuhn Czesław 90 46 781,85MISTRZOSTWO ZESPOŁU LOTOWEGO
Suma konkursów 6 najlepszych gołębi hodowcy

Lp Nazwisko Imię 1G 2G 3G 4G 5G 6G Konk Punkty
                     
1 Dawidowicz Stefan 9 9 8 8 8 8 50 23 346,01
2 Szymiczek Bernard 9 8 8 8 7 7 47 21 971,11
3 Konieczny D.  - Krzyżok J. 9 8 8 8 7 7 47 21 812,36


NAJLEPSZE LOTNIKI

Najlepszy lotnik oddziału- sezon 2015  
      Nr gołębia Pł. Konk Punkty
1 Opyd Jerzy  - Łukasz PL-0165-13- xxx 1 9 4 761,39
             
Najlepsza lotniczka oddziału- sezon 2015  
       Nr gołębia
 Pł.  Konk  Punkty
1 Krzyżok Karina  - Bogdan PL-0144-14- xxxx 0 9 4 523,63
             
Najlepszy roczniak oddziału - sezon 2015        
       Nr gołębia
 Pł.  Konk  Punkty
1 Krzyżok Karina  - Bogdan PL-0144-14- xxxx 0 9 4 523,63


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GOŁĘBIE MŁODE


MISTRZOSTWO TRADYCYJNE
Suma punktów typowanej serii

 

Lp Nazwisko Imię Konk Punkty
         
1 Fojcik Lucjan 47 11 996,51
2 Biczysko Roman 40 11 223,06
3 Dawidowicz Stefan 40 11 161,66
         
4 Krzyżok Karina 41 10 686,85
5 Mencel Antoni 36 10 112,12
6 Mucha Zenon 31 9 363,67
7 Klima Józef 33 9 127,21
8 Wolnik Wilhelm - Tomasz 36 8 842,33
9 Szymiczek Marek 31 8 517,00
10 Krzyżok Bogdan 34 8 483,38
11 Panic Gerard 34 8 275,12
12 Pinocy Jan 30 7 403,91
13 Jęczmionka  Stanisław 27 7 364,89
14 Szymiczek Bernard 29 7 130,25
15 Hytroszek Teofil 27 6 941,01
16 Żydek Gerard 27 6 644,27
17 Manderla Leon  - Marcin 27 6 574,82
18 Kuhn Czesław 26 5 819,38
19 Kretek Czesław 21 5 809,89
20 Gawenda Alojzy 21 5 580,13
21 Bugla Marcin 21 5 428,21
22 Kabut Jan 21 5 243,22
23 Kuźnik Łucjan 20 4 834,00
24 Leśnik Jan 20 4 815,65
25 Opyd Jerzy - Łukasz 20 4 748,24
26 Burek Edward 18 4 506,55
27 Staniczek Ernestyn 22 4 490,90
28 Konieczny D. - Krzyżok J. 17 4 195,66
29 Nawrat Sebastian 17 3 833,06
30 Myśliwice J. - Cyranek H. 16 3 756,32
31 Bugla Leszek  - Dariusz 15 3 732,80
32 Biczysko Tadeusz 14 3 687,12
33 Świtała Grzegorz 16 3 423,91
34 Rycam Antoni 16 3 193,62
35 Kufieta Henryk 11 3 103,42
36 Bugla Krystian 11 2 995,89
37 Machnik Alfons 13 2 813,49
38 Tytko Stanisław 13 2 688,38
39 Jakimowicz Franiciszek 12 2 631,27
40 Musioł Piotr - Hubert 12 2 542,91
41 Buchta Herbert 12 2 485,02
42 Baron Edward 7 2 125,26
43 Porwoł Zygfryd 9 1 666,88
44 Materzok Fr. - Bugla E. 8 1 461,09
45 Bożek Zdzisław 4 955,67
46 Głąbica Jan 4 882,28
47 Kula Mirosław 3 577,66
48 Mika Wiktor 2 466,69
49 Wilkus Eugeniusz 2 385,62
50 Świerczek Antoni 2 364,33NAJLEPSZE LOTNIKI

Lp Nazwisko Imię Nr gołębia Konk Punkty
           
1 Krzyżok Karina PL-0147-15- xxxx 5 1 373,42
2 Dawidowicz Stefan PL-0165-15- xxxx 5 1 357,23
3 Mencel Antoni PL-0165-15- xxxx 5 1 335,53

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUPERMISTRZOSTWO 2014

Suma punktów w lotach gołębi dorosłych i młodych w mistrzostwie tradycyjnym

      LOTY DOROSŁE LOTY MŁODE RAZEM
Lp Nazwisko Imię Konk Punkty Konk Punkty Konk Punkty
1 Dawidowicz Stefan 99 45 778,27 40 11 161,66 139 56 939,93
2 Kuhn  Czesław 96 46 798,11 26 5 819,38 122 52 617,49
3 Szymiczek Bernard 97 44 525,12 29 7 130,25 126 51 655,37
                 
4 Biczysko Roman 84 38 641,25 40 11 223,06 124 49 864,31
5 Konieczny D  - Krzyżok J. 92 43 624,36 17 4 195,66 109 47 820,02
6 Fojcik  Lucjan 73 34 604,68 47 11 996,51 120 46 601,19
7 Krzyżok Karina  - Bogdan 75 35 832,31 41 10 686,85 116 46 519,16
8 Manderla Leon  - Marcin 83 38 707,08 27 6 574,82 110 45 281,90
9 Bizoń Józef 85 43 778,51     85 43 778,51
10 Gawenda Alojzy 77 36 999,03 21 5 580,13 98 42 579,16
11 Hytroszek Teofil 66 33 515,07 27 6 941,01 93 40 456,08
12 Jęczmionka Stanisław 69 31 472,89 27 7 364,89 96 38 837,78
13 Wolnik Wilhelm   - Tomasz 61 29 621,50 36 8 842,33 97 38 463,83
14 Klima Józef 60 28 760,87 33 9 127,21 93 37 888,08
15 Nawrat Sebastian 63 31 279,57 17 3 833,06 80 35 112,63
16 Bugla Krystian 63 29 600,81 11 2 995,89 74 32 596,70
17 Burek Edward 61 28 058,95 18 4 506,55 79 32 565,50
18 Materzok Fr.  - Bugla E. 64 31 084,52 8 1 461,09 72 32 545,61
19 Pinocy Jan 49 24 624,45 30 7 403,91 79 32 028,36
20 Buchta Herbert 58 29 459,16 12 2 485,02 70 31 944,18
21 Biczysko Tadeusz 55 27 737,93 14 3 687,12 69 31 425,05
22 Kabut Jan 54 25 368,25 21 5 243,22 75 30 611,47
23 Myśliwiec J.  - Cyranek H. 52 25 797,51 16 3 756,32 68 29 553,83
24 Opyd Jerzy  - Łukasz 51 24 612,19 20 4 748,24 71 29 360,43
25 Wilkus Eugeniusz 62 27 879,00 2 385,62 64 28 264,62
26 Kula Mirosław 56 27 193,92 3 577,66 59 27 771,58
27 Musioł Piotr  - Hubert 54 24 399,89 12 2 542,91 66 26 942,80
28 Szymiczek Marek 42 18 027,64 31 8 517,00 73 26 544,64
29 Kuźnik Łucjan 50 21 477,36 20 4 834,00 70 26 311,36
30 Kretek Grzegorz 52 24 916,35     52 24 916,35
31 Kretek Czesław 39 18 007,01 21 5 809,89 60 23 816,90
32 Bugla Marcin 41 15 441,60 21 5 428,21 62 20 869,81
33 Bugla Leszek  - Dariusz 29 13 429,34 15 3 732,80 44 17 162,14
34 Tytko Stanisław 34 13 504,87 13 2 688,38 47 16 193,25
35 Mencel Antoni 17 5 626,17 36 10 112,12 53 15 738,29
36 Świtała Grzegorz 30 11 638,62 16 3 423,91 46 15 062,53
37 Kołek Augustyn 33 13 162,60     33 13 162,60
38 Knopek Krzysztof 33 11 977,37     33 11 977,37
39 Jakimowicz Franciszek 16 8 974,17 12 2 631,27 28 11 605,44
40 Porwoł Zygfryd 26 9 285,96 9 1 666,88 35 10 952,84
41 Myśliwiec  Marek 22 10 270,44     22 10 270,44
42 Rycman Antoni 18 7 022,78 16 3 193,62 34 10 216,40
43 Mucha Zenon     31 9 363,67 31 9 363,67
44 Rybacki Stanisław 20 8 877,53     20 8 877,53
45 Panic Gerard     34 8 275,12 34 8 275,12
46 Głąbica Jan 15 6 014,37 4 882,28 19 6 896,65
47 Żydek Gerard     27 6 644,27 27 6 644,27
48 Kufieta Henryk 9 3 277,52 11 3 103,42 20 6 380,94
49 Matuszek Roman 15 4 885,45     15 4 885,45
50 Leśnik Jan     20 4 815,65 20 4 815,65
51 Staniczek Ernestyn     22 4 490,90 22 4 490,90
52 Baron Edward 6 2 181,98 7 2 125,26 13 4 307,24
53 Mika Wiktor 8 3 287,63 2 466,69 10 3 754,32
54 Machnik Alfons     13 2 813,49 13 2 813,49
55 Szymiczek Tomasz 8 2 482,63     8 2 482,63
56 Bożek Zdzisław     4 955,67 4 955,67
57 Świerczek Antoni     2 364,33 2 364,33

 

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz