Wystawa okręgowa 2014

WYNIKI HODOWCÓW ODDZIAŁU 0165 PSZÓW 
NA WYSTAWIE OKRĘGOWEJ PZHGP ŚLĄSK - POŁUDNIE w 2014 roku


W dniach 20 - 21 grudnia 2014 roku odbyła się w Gaszowicach wystawa okręgowa, w której uczestniczyły również gołębie z naszego oddziału.  Aż 5 z nich będzie reprezentowało Okręg Śląsk-Południe na najbliższej Wystawie Ogólnopolskiej.
Nasz oddział  zdobył łącznie 18 nagród  z czego 12 za standard, 5 za coof. oraz 1 za konk-km.
W podsumowaniu zbiorczym na 10 oddziałów naszego Okręgu zajeliśmy kolejno miejsca:
- Standard - 4 miejse
- Sport - 3 miejsce
- Coof. - 3 miejsce


Rezpezentanci Okręgu Śląsk-Południe na Wystawę Ogólnopolską z oddziału 0165 Pszów


1. Szymiczek Bernard             Klasa Olimp. Standard   PL-0165-11- 279        92.25 pkt.
2. Nawrat Sebastian               Klasa Sport E                  PL-0165-10- 6191     70.94 coof.
3. Bugla Krystian                    Klasa Sport E                  PL-0165-06- 2252    73.85 coof.
4. Konieczny D.- Menżyk K.  Klasa Sport G                  PL-0165-13- 2723     67.69 coof.
5. Kuhn Czesław                     Klasa Sport- 2 lata          PL-0165-08- 6704    7703.18 k-k


Pozostałe gołębie oddziału 0165 Pszów nagrodzone na Wystawie Okręgowej 2014Klasa Olimpijska Standard


8. Szymiczek Bernard      PL-0165-10- 127       92.06 pkt.

Klasa Specjalna Wyczyn (1 rok)


Standard:
2. Szymiczek Bernard     1.0          PL-0165-12- 3517         92.25  pkt.

Klasa Sport "B"


Standard:
2. Kuhn Czesław      1.0     PL-0165-12- 1793        92.00 pkt.

Klasa Sport "C"

Standard:
2. Szymiczek Bernard     1.0    PL-0165-08- 5525    92.63 pkt.
3. Biczysko Roman          1.0    PL-0165-10-1340     92.38 pkt.
Klasa Sport "D"
Sport:
5. Szymiczek Bernard                     PL-0165-09- 4556             323.33 coof.
Standard:
1. Szymiczek Bernard     1.0          PL-0165-09- 4556             92.25 pkt.
4. Kula Mirosław               1.0          PL-0165-11- 3211               91.63 pkt.Klasa Sport "E" (Maraton)

Standard:
3. Bugla Marcin         1.0          PL-0165-11- 2768            92.25 pkt.

Klasa Sport "H"


Standard:
2. Biczysko Roman     1.0    PL-0120-09- 3676         92.50 pkt.

Klasa Sport "F" (młode)

Sport:

8. Wolnik Wilhelm-Tomasz              PL-0165-14- 3621          11.51 coof.

Klasa Młode Standard
Samce - 1.0
4. Nawrat Sebastian                PL-0165-14- 1174   92.25 pkt.
7. Nawrat Sebastian                PL-0165-14- 1156    91.88 pkt.
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz