2014

MISTRZOWIE ODDZIAŁU W SEZONIE 2014
Mistrzostwo Tradycyjne - Gołębie dorosłe

Od lewej: Mistrz - Kuhn Czesław, I vice mistrz - Biczysko Roman, II vice mistrz - Szymiczek BernardMistrzostwo "7" - Gołębie dorosłe
Od lewej: Mistrz - Kuhn Czesław, I vice mistrz - Szymiczek Bernard, II vice mistrz - Bizoń Józef


Mistrzostwo Tradycyjne - Gołębie młode
Od lewej: I vice mistrz - Wolnik Tomasz, II vice mistrz - Żydek Gerard, Mistrz - Krzyżok Bogdan, I vice mistrz - Wolnik WilhelmSupermistrzostwo 2014
Od lewej: I vice mistrz - Wolnik Wilhelm, Burmistrz Miasta Pszów, Mistrz - Kuhn Czesław, I vice mistrz - Wolnik Tomasz, II vice mistrz - Konieczny Dariusz


WYNIKI SEZONU LOTOWEGO 2014


GOŁĘBIE DOROSŁE

MISTRZOSTWO TRADYCYJNE
Suma punktów typowanej serii

Lp Nazwisko Imię Konk Punkty
         
1 Kuhn  Czesław 100 47 694,55
2 Biczysko Roman 83 37 055,73
3 Szymiczek  Bernard 79 36 883,16
         
4 Dawidowicz Stefan 84 35 881,26
5 Bizoń Andrzej 71 35 187,00
6 Konieczny Dar.- Menżyk K. 79 35 181,44
7 Wolnik Wilhelm-Tomasz 73 34 020,60
8 Nawrat Sebastian 70 33 978,55
9 Gawenda Alojzy 63 31 481,08
10 Fojcik Lucjan 70 30 596,00
11 Kretek  Grzegorz 60 29 176,59
12 Kabut Jan 62 29 070,60
13 Greń Alojzy 64 26 784,55
14 Kula Mirosław 58 26 724,91
15 Bugla Marcin 58 25 738,69
16 Porwoł Zygfryd 61 25 717,39
17 Jęczmionka Stanisław 60 24 441,23
18 Biczysko Tadeusz 57 24 200,45
19 Wilkus Eugeniusz 52 24 127,53
20 Machnik Alfons 55 23 814,64
21 Hytroszek Teofil 57 22 368,36
22 Bugla Krystian 47 22 175,95
23 Krzyżok Bogdan 46 22 019,13
24 Buchta Herbert 49 21 629,94
25 Materzok Fr -  Bugla E. 54 21 575,43
26 Bugla Leszek - Dariusz 42 20 056,64
27 Manderla Leon - Marcin 45 19 629,25
28 Bielaczek Stefan 41 18 465,21
29 Stacha Józef 42 18 259,53
30 Myśliwice J - Cyranek H 38 18 257,26
31 Tytko Stanisław 42 17 936,02
32 Pinocy Jan 42 17 290,53
33 Klima Józef 36 15 896,16
34 Burek Edward 44 15 539,91
35 Groworek Alojzy 41 15 306,56
36 Świtała Grzegorz 36 14 353,37
37 Kołek Augustyn 41 14 319,66
38 Myśliwiec  Marek 29 13 667,38
39 Opyd Łukas Jerzy 34 13 346,91
40 Kretek  Czesław 31 12 264,92
41 Kaszta Jerzy 33 11 865,26
42 Musioł Piotr - Hubert 32 10 775,29
43 Szymiczek Marek 21 7 837,77
44 Kufieta Henryk 18 7 268,16
45 Baron Edward 20 7 191,03
46 Świerczek Antoni 17 6 847,81
47 Rybacki  Stanisław 15 6 560,87
48 Szymeczek Józef 20 6 385,26
49 Mika Wiktor 17 6 129,97
50 Głąbica Jan 15 5 708,19
51 Leśnik Jan 16 5 149,30
52 Jakimowicz Franciszek 15 4 522,87
53 Mencel Antoni 12 4 307,39
54 Szymiczek Tomasz 15 4 238,03
55 Kuźnik Łucjan 10 2 999,78
56 Staniczek Joachim 9 2 819,78
57 Musioł Leon 4 1 367,15
58 Staniczek Rainhold 4 1 267,36
59 Konieczny  Józef 3 1 075,70
60 Knopek Krzysztof 3 967,24


MISTRZOSTWO "7"
Suma punktów pierwszych 7 gołębi z każdego lotu

Lp Nazwisko Imię Konk Punkty
         
1 Kuhn Czesław 91 46 089,18
2 Szymiczek Bernard 91 45 459,36
3 Bizoń Andrzej 81 40 909,48
         
4 Wolnik Wilhelm - Tomasz 85 40 434,68
5 Dawidowicz Stefan 82 39 070,99
6 Nawrat Sebastian 77 38 774,07
7 Biczysko Roman 79 37 560,30
8 Kula Mirosław 76 35 503,85
9 Gawenda Alojzy 72 35 491,42
10 Kretek Grzegorz 73 34 520,85


MISTRZOSTWO ZESPOŁU LOTOWEGO
Suma konkursów 6 najlepszych gołębi hodowcy

Lp Nazwisko Imię 1G 2G 3G 4G 5G 6G Konk Punkty
                     
1 Kuhn Czesław 10 10 9 8 8 6 51 23 907,81
2 Biczysko Roman 10 8 8 7 7 7 47 21 611,31
3 Szymiczek Bernard 9 9 8 7 6 6 45 22 038,59
                     
4 Dawidowicz Stefan 8 8 8 7 7 6 44 19 839,30
5 Fojcik Lucjan 8 8 7 7 7 6 43 20 516,80
6 Wolnik Wilhelm - Tomasz 9 7 7 7 6 5 41 20 487,19
7 Konieczny D  - Menżyk K. 10 7 7 6 6 5 41 18 780,06
8 Nawrat Sebastian 8 8 6 6 6 6 40 20 755,50
9 Kabut Jan 7 7 6 6 5 5 36 18 779,95
10 Jęczmionka Stanisław 8 7 6 6 5 4 36 14 790,74


NAJLEPSZE LOTNIKI

Lp Nazwisko Imię Nr gołębia Pł. Konk Punkty
             
1 Konieczny D -  Menżyk K PL-0165-13- xxxx 0 10 5 120,01
2 Kuhn Czesław PL-0165-08- xxxx 1 10 4 913,91
3 Biczysko Roman PL-0120-10- xxxx 0 10 4 628,01
             
4 Kuhn Czesław PL-0165-12- xxxx 0 10 4 482,95
5 Wolnik Wilhelm - Tomasz PL-0165-12- xxxx 1 9 4 635,36
6 Szymiczek  Bernard PL-0165-12- xxxx 1 9 4 596,82
7 Kuhn Czesław PL-0165-12- xxxx 1 9 4 281,07
8 Stacha Józef PL-0165-12- xxxx 1 9 4 043,01
9 Szymiczek  Bernard PL-0165-11- xxxx 1 9 3 845,87
10 Bielaczek Stefan PL-0165-12- xxxx 1 9 3 782,54

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GOŁĘBIE MŁODE


MISTRZOSTWO TRADYCYJNE
Suma punktów typowanej serii

Lp Nazwisko Imię Konk Punkty
         
1 Krzyżok Bogdan 44 13 579,43
2 Wolnik Wilhelm-Tomasz 40 13 402,89
3 Żydek Gerard 46 11 978,03
         
4 Fojcik  Lucjan 38 11 837,50
5 Konieczny D.- Menżyk Kon.  41 11 777,70
6 Panic Gerard 37 11 028,44
7 Pinocy Jan 35 11 027,47
8 Staniczek Ernestyn 37 10 640,26
9 Krzyżok Karina 35 10 380,78
10 Kuźnik Łucjan 34 10 334,72
11 Kuhn  Czesław 40 10 332,13
12 Jęczmionka Stanisław 34 9 990,12
13 Paczuła Krzysztof 32 9 467,48
14 Szymiczek Marek 29 9 305,38
15 Dawidowicz Stefan 32 9 175,46
16 Burek Edward 32 9 046,96
17 Materzok Fran.- Bugla E. 33 8 944,31
18 Krzyżok Jan 31 8 821,61
19 Szymiczek Bernard 27 8 340,00
20 Szymiczek Tomasz 26 8 338,65
21 Nawrat  Sebastian 29 7 857,74
22 Machnik Alfons 28 7 841,24
23 Manderla Leon-Marcin 25 7 808,59
24 Opyd Łukasz 27 7 777,89
25 Biczysko Tadeusz 24 7 613,69
26 Hytroszek Teofil 31 7 462,58
27 Buchta  Herbert 26 7 355,74
28 Wilkus Eugeniusz 38 7 329,07
29 Mencel Antoni 28 7 319,04
30 Kabut Jan 24 7 081,45
31 Baron Edward 23 6 420,69
32 Bugla Leszek-Dariusz 21 6 403,94
33 Klima Józef 20 5 914,16
34 Knopek Krzysztof 20 5 537,45
35 Gawenda Alojzy 24 5 244,23
36 Stacha Józef 21 4 928,12
37 Opyd Jerzy 18 4 819,13
38 Szymeczek Józef 20 4 757,41
39 Kula Mirosław 20 4 733,46
40 Bugla Krystian 17 4 716,77
41 Głąbica Jan 17 4 594,88
42 Kufieta Henryk 16 4 565,55
43 Myśliwiec Jan - Cyranek H. 13 4 437,14
44 Bielaczek Stefan 16 4 209,37
45 Świtała Grzegorz 15 4 053,47
46 Bugla Marcin 11 3 908,29
47 Rycman Antoni 13 3 741,17
48 Leśnik Jan 18 3 623,31
49 Musioł Piotr-Hubert 13 3 476,30
50 Matuszek Roman 10 3 386,16
51 Świerczek Antoni 11 3 107,98
52 Mika Wiktor 9 2 979,23
53 Porwoł Zygfryd 7 1 562,20
54 Mucha Zenon-Andrzej 7 1 499,84
55 Kretek  Czesław 5 1 180,22
56 Bożek Zdzisław 4 604,32NAJLEPSZE LOTNIKI

Lp Nazwisko Imię Nr gołębia Konk Punkty
           
1 Paczuła Krzysztof PL-0120-14- xxxx 6 1 784,73
2 Panic Gerard PL-0165-14- xxxx 6 1 704,27
3 Wolnik Wilhelm-Tomasz PL-0165-14- xxxx 5 1 773,43
           
4 Wolnik Wilhelm-Tomasz PL-0165-14- xxxx 5 1 730,27
5 Krzyżok Bogdan PL-0165-14- xxxx 5 1 719,47
6 Wolnik Wilhelm-Tomasz PL-0165-14- xxxx 5 1 639,72
7 Krzyżok Bogdan PL-0247-14- xxxx 5 1 638,33
8 Jęczmionka Stanisław PL-0165-14- xxxx 5 1 579,54
9 Pinocy Jan PL-0165-14- xxxx 5 1 553,15
10 Buchta Herbert PL-0165-14- xxxx 5 1 502,39

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUPERMISTRZOSTWO 2014

Suma punktów w lotach gołębi dorosłych i młodych w mistrzostwie tradycyjnym

Lp

Nazwisko

Imię

Konk

Punkty

Konk

Punkty

Konk

Punkty

1 Kuhn  Czesław 100 47 694,55 40 10 332,13 140 58 026,68
2 Wolnik Wilhelm-Tomasz 73 34 020,60 40 13 402,89 113 47 423,49
3 Konieczny Dar.- Menżyk K. 79 35 181,44 41 11 777,70 120 46 959,14
                 
4 Szymiczek  Bernard 79 36 883,16 27 8 340,00 106 45 223,16
5 Dawidowicz Stefan 84 35 881,26 32 9 175,46 116 45 056,72
6 Fojcik Lucjan 70 30 596,00 38 11 837,50 108 42 433,50
7 Nawrat Sebastian 70 33 978,55 29 7 857,74 99 41 836,29
8 Biczysko Roman 83 37 055,73 0 0 83 37 055,73
9 Gawenda Alojzy 63 31 481,08 24 5 244,23 87 36 725,31
10 Kabut Jan 62 29 070,60 24 7 081,45 86 36 152,05
11 Krzyżok Bogdan 46 22 019,13 44 13 579,43 90 35 598,56
12 Bizoń Andrzej 71 35 187,00 0 0 71 35 187,00
13 Jęczmionka Stanisław 60 24 441,23 34 9 990,12 94 34 431,35
14 Biczysko Tadeusz 57 24 200,45 24 7 613,69 81 31 814,14
15 Machnik Alfons 55 23 814,64 28 7 841,24 83 31 655,88
16 Kula Mirosław 58 26 724,91 20 4 733,46 78 31 458,37
17 Wilkus Eugeniusz 52 24 127,53 38 7 329,07 90 31 456,60
18 Materzok Fr -  Bugla E. 54 21 575,43 33 8 944,31 87 30 519,74
19 Hytroszek Teofil 57 22 368,36 31 7 462,58 88 29 830,94
20 Bugla Marcin 58 25 738,69 11 3 908,29 69 29 646,98
21 Kretek  Grzegorz 60 29 176,59 0 0 60 29 176,59
22 Buchta Herbert 49 21 629,94 26 7 355,74 75 28 985,68
23 Pinocy Jan 42 17 290,53 35 11 027,47 77 28 318,00
24 Manderla Leon - Marcin 45 19 629,25 25 7 808,59 70 27 437,84
25 Porwoł Zygfryd 61 25 717,39 7 1 562,20 68 27 279,59
26 Bugla Krystian 47 22 175,95 17 4 716,77 64 26 892,72
27 Greń Alojzy 64 26 784,55 0 0 64 26 784,55
28 Bugla Leszek - Dariusz 42 20 056,64 21 6 403,94 63 26 460,58
29 Burek Edward 44 15 539,91 32 9 046,96 76 24 586,87
30 Stacha Józef 42 18 259,53 21 4 928,12 63 23 187,65
31 Myśliwice J - Cyranek H 38 18 257,26 13 4 437,14 51 22 694,40
32 Bielaczek Stefan 41 18 465,21 16 4 209,37 57 22 674,58
33 Klima Józef 36 15 896,16 20 5 914,16 56 21 810,32
34 Opyd Lukasz 34 13 346,91 27 7 777,89 61 21 124,80
35 Świtała Grzegorz 36 14 353,37 15 4 053,47 51 18 406,84
36 Opyd Jerzy 34 13 346,91 18 4 819,13 52 18 166,04
37 Tytko Stanisław 42 17 936,02 0 0 42 17 936,02
38 Szymiczek Marek 21 7 837,77 29 9 305,38 50 17 143,15
39 Groworek Alojzy 41 15 306,56 0 0 41 15 306,56
40 Kołek Augustyn 41 14 319,66 0 0 41 14 319,66
41 Musioł Piotr - Hubert 32 10 775,29 13 3 476,30 45 14 251,59
42 Myśliwiec  Marek 29 13 667,38 0 0 29 13 667,38
43 Baron Edward 20 7 191,03 23 6 420,69 43 13 611,72
44 Kretek  Czesław 31 12 264,92 5 1 180,22 36 13 445,14
45 Kuźnik Łucjan 10 2 999,78 34 10 334,72 44 13 334,50
46 Szymiczek Tomasz 15 4 238,03 26 8 338,65 41 12 576,68
47 Żydek Gerard 0 0 46 11 978,03 46 11 978,03
48 Kaszta Jerzy 33 11 865,26 0 0 33 11 865,26
49 Kufieta Henryk 18 7 268,16 16 4 565,55 34 11 833,71
50 Mencel Antoni 12 4 307,39 28 7 319,04 40 11 626,43
51 Szymeczek Józef 20 6 385,26 20 4 757,41 40 11 142,67
52 Panic Gerard 0 0 37 11 028,44 37 11 028,44
53 Staniczek Ernestyn 0 0 37 10 640,26 37 10 640,26
54 Krzyżok Karina 0 0 35 10 380,78 35 10 380,78
55 Głąbica Jan 15 5 708,19 17 4 594,88 32 10 303,07
56 Świerczek Antoni 17 6 847,81 11 3 107,98 28 9 955,79
57 Paczuła Krzysztof 0 0 32 9 467,48 32 9 467,48
58 Mika Wiktor 17 6 129,97 9 2 979,23 26 9 109,20
59 Krzyżok Jan 0 0 31 8 821,61 31 8 821,61
60 Leśnik Jan 16 5 149,30 18 3 623,31 34 8 772,61
61 Rybacki  Stanisław 15 6 560,87 0 0 15 6 560,87
62 Knopek Krzysztof 3 967,24 20 5 537,45 23 6 504,69
63 Jakimowicz Franciszek 15 4 522,87 0 0 15 4 522,87
64 Rycman Antoni 0 0 13 3 741,17 13 3 741,17
65 Matuszek Roman 0 0 10 3 386,16 10 3 386,16
66 Staniczek Joachim 9 2 819,78 0 0 9 2 819,78
67 Mucha Zenon-Andrzej 0 0 7 1 499,84 7 1 499,84
68 Musioł Leon 4 1 367,15 0 0 4 1 367,15
69 Staniczek Rainhold 4 1 267,36 0 0 4 1 267,36
70 Konieczny  Józef 3 1 075,70 0 0 3 1 075,70
71 Bożek Zdzisław 0 0 4 604,32 4 604,32
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz