Gołębie znalezione

Szanowni hodowcy
W poniższej tabeli znajdują się informacje o gołębiach z naszego oddziału znalezionych przez innych hodowców w Polsce i za granicą.

Właścicieli zagubionych ptaków prosimy o kontaktowanie się ze znalazcą poprzez nr telefonu podany w kolumnie "Kontakt".


    Lp        Data zgłoszenia                   Nr obr. rodowej                         Kontakt                
1 04.06.2014 PL-0165-11-3420 tel. 501 530 580
2 10.06.2014 PL-0165-12-2239 tel. 663 121 202
3 10.06.2014 PL-0165-07-6218 tel. 791 141 176
4 27.07.2014 PL-0165-07-1310 tel. 510 032 241
5 14.09.2014 PL-0165-14-137 tel. 609 439 308
6 05.05.2015 PL-0165-14- 1704 tel. 536 000 670


Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz