You are here: Home >Archive for the ‘Biznes po polsku’ Category

Cło

Cło to opłata, jaką pobiera się od obywateli przewożących rozmaite towary przez granice różnych państw. Istnieją różne stawki na cło, w zależności od tego jakie to są towary , w jakich ilościach. Ważne jest to,że cło najczęściej pobierane jest państwo wtedy, kiedy chodzi o ilości handlowe przewożonych towarów. Cło to podatek, który mocno zasila budżet […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter

Rodzaje cła

Istnieje cło importowe, eksportowe, tranzytowe. Cło importowe jest cłem, które w największym stopniu przyczynia się do wzrostu dochodu państwa. Ochrania ono rodzimą produkcję przed zagrożeniem sprowadzania towarów z innych krajów. Tło tranzytowe natomiast to opłata, którą nakłada się na osoby, które przejeżdżają ze swoimi towarami przez dany kraj. Opłatę oczywiście pobierają kraje, przez które się […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter

Stawki celne na Ukrainie

Ukraina to państwo, które przewiduje trzy rodzaje stawek celnych przy imporcie. Są to więc stawki preferencyjne, ulgowe, a także stawki pełne. Stawki preferencyjne są dla tych państw, które zawarły z Ukrainą unię celną, albo które mają z Ukrainą odpowiedniego rodzaju mowy mające na celu ułatwienie handlu międzynarodowego. Stawki ulgowe to stawki, które dotyczą państw, które […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter

CEIDG

CEIDG to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Jest to zręczny system ewidencjonowania przedsiębiorców. Dzięki temu systemowi istnieje możliwość założenia firmy w jeden dzień, co bywa zbawienne dla osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą i od razu po tym fakcie zacząć działać, aby nie tracić miesiąca rozliczeniowego, po którym trzeba odprowadzić podatki. Centralna Ewidencja […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter

Koszty założenia firmy

Jeśli chcesz założyć własną nową firmę, musisz liczyć się z pewnymi kosztami. Każdy z nas niemal wie, że nie da się założyć działalności gospodarczej bez ponoszenia pewnych kosztów ze swojej strony, dlatego trzeba wcześniej zgromadzić określonej wysokości oszczędności. Jeśli chcesz założyć firmę, musisz dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w swoim urzędzie gminy i jest […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter

Sprzedaż w internecie

Obecnie nie ma żadnego limitu, po przekroczeniu którego trzeba założyć działalność gospodarczą na handel windykacja długów prywatnych. Urząd skarbowy stosuje takie kryteria jak ciągłość procederu oraz stopień jego zorganizowania. Przykładem sytuacji, która kwalifikuje się pod działalność gospodarczą w internecie to wystawianie na aukcjach internetowych dużych ilości towarów co kilka dni. Nie ma możliwości aby wkrótce […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter

Dzień rozpoczęcia działalności

Kiedy rozpoczynamy działalność gospodarczą? Złożenie wniosku trwa zazwyczaj jeden dzień, jednak musimy zaczekać kilka dni na to, aż nasze dane dostaną wprowadzone do systemu i dostaniemy wpis do ewidencji. Kiedy dostaniemy już wszystkie dokumenty, będziemy musieli poczekać na numer konta potrzebny do prowadzanie działalności gospodarczej. W Polsce, aby mieć działalność, trzeba mieć także konto w […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter

Sprzedaż wysyłkowa a podatki

Osoby, które prowadzą sprzedaż internetową czasami nie wiedzą, w którym dniu miesiąca mają zafakturować dany towar. Przede wszystkim nurtujące jest pytanie o to, czy nasz obowiązek podatkowy powstaje w dniu, w którym faktycznie pieniądze wpływają na nasze konto czy wtedy kiedy klient kupuje od nas towar. Dzień, kiedy klient kupuje od nas towar to dzień, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter

Podatek VAT

Podatek VAT to podatek od towarów i usług. Jest on obliczany od całego obrotu. Mamy obowiązek zapłacić podatek VAT jeśli nasz obrót przekracza sto tysięcy złotych rocznie. Jeśli zaczynamy działalność w późniejszym terminie niż początek roku, powinniśmy uwzględnić proporcje, czyli jeśli zaczynamy w połowie roku, to zaczniemy być vatowcami, jeśli nasz obrót do końca roku […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter

Podatki VAT od wartości dodanej

Podatki VAT obciążają ostatecznego konsumenta dóbr. Podatek ten jest głównym źródłem dochodu każdego państwa. Podatek ten jest jakby przerzucany z jednego ogniwa obrotu na kolejne i płaci go ostateczny odbiorca. Osoba, która sprzedaje na przykład towar w sklepie, musi odprowadzić podatek VAT za towar , który to podatek został zapłacony przez osobę, która kupiła towar. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter